In 2020 startte in Leeuwarden het project Shkorey. Samen met Eritrese jongeren en cultural mediators maken wij een serious game rondom relaties, seksualiteit, zwangerschap en (jong) ouderschap. In een cultuur-sensitieve digitale spelomgeving krijgen Eritrese mensen toegang tot kennis en informatie over onderwerpen als het menselijk lichaam, veilig vrijen, pre-conceptie, zwangerschap en het opvoeden van jonge kinderen. Ook worden gebruikers vanuit de app op laagdrempelige wijze toe geleid naar lokale zorg- en dienstverleners en andere relevante bronnen van informatie. De inhoud en vormgeving van het spel worden ontwikkeld in samenwerking met doelgroep participanten en met professionals uit o.a. de geboortezorg en beleidsmakers.

Shkorey richt zich ook op zorg- en dienstverleners die werken met Eritrese cliënten. Door middel van o.a. het spel en bijbehorende handleidingen voor verschillende beroepsgroepen, worden professionals ondersteund om meer cultuur-sensitieve zorg en ondersteuning te kunnen bieden aan Eritrese nieuwkomers op het gebied van seksuele en reproductieve gezondheid. Daarnaast zijn vanuit Shkorey pilots aanvullende groepszorg voor zwangeren en (jonge) ouders gestart, in samenwerking met o.a. geboortezorg professionals en Humanitas HomeStart. Deze groepen zijn op initiatief van Gemeente Leeuwarden voortgezet in het najaar van 2023. 

Het Shkorey project wordt aangestuurd door vertegenwoordigers uit het projectconsortium die maandelijks bijeen komen. Via deze bijeenkomsten wordt tevens de onderlinge samenwerking op het gebied van de ondersteuning aan Eritrese cliënten verbeterd, en verbindingen gelegd met de relevante netwerken buiten de projectgroep. Tevens wordt vanuit het project aangesloten bij de lokale en regionale aanpak Kansrijke Start en Nu Niet Zwanger.

Op 16 juli 2024 organiseerden wij een werkbijeenkomst voor Gemeente Smallingerland. Tijdens de werkbijeenkomst bespraken we de uitkomsten van de verkenning die we hebben uitgevoerd naar de aansluiting van zwangere nieuwkomers bij gezondheids- en welzijnsvoorzieningen voor, tijdens en na de zwangerschap. Het werd een inspirerende sessie. En een mooie opmaat naar ons vervolgproject voor cultuur-sensitieve groepszorg voor nieuwkomers in Gemeente Smallingerland. 

Lees meer

Shkorey wordt mogelijk gemaakt door financiële ondersteuning vanuit ZonMW, programma Onbedoelde Zwangerschap en Kwetsbaar jong ouderschap. Shkorey is ook onderdeel van het hieraan verbonden Leernetwerk KOOZ. Ook deelnemen aan KOOZ? Dat kan via deze link.

Shkorey betekent ‘schatje’ in het Tigrinya, de moedertaal van de meerderheid van Eritrese nieuwkomers in Nederland. Het woord wordt door Eritreeërs gebruikt als liefkozende term voor bijvoorbeeld een vriend/vriendin, geliefde of kindje. De term vindt zijn oorsprong in het Italiaanse woord voor suiker, zucherro. Eritrea stond jarenlang onder Italiaans koloniaal bewind.

Schrijf u in voor de nieuwsbrief