Download de game

Shkorey is een tweetalige game (Tigrinya en Nederlands) welke gratis beschikbaar is voor mobiele apparaten met Android of iOS. In de game volgen spelers verhaallijnen, helpen zij de hoofdkarakters keuzes maken en krijgen zij op verschillende manieren relevante informatie aangereikt. Daarnaast bevat de game kennis quizzes en een Hulp in jouw buurt-functie. 

Bent u professional en wilt u meer weten over het gebruik van Shkorey? Ga dan naar onze online handleiding

In 2021 werd gestart met de ontwikkeling van de mobiele game Shkorey. In een veilige, laagdrempelige en cultuur-sensitieve spelomgeving kunnen spelers zowel alleen als in groepsverband oefenen met verschillende gedragskeuzes en op speelse wijze hun kennis rondom de thematiek testen. Via interactieve story-telling maken spelers kennis met vijf verschillende hoofdkarakters. Elk hoofdkarakter heeft zijn of haar eigen uitdagingen en de speler helpt het karakter om verschillende keuzes en oplossingen te verkennen. Ook krijgt de speler extra (contextuele) informatie over bijv:

  • De verschillende tussen Eritrea en Nederland t.a.v. de thematiek direct toepasbare tips & tricks
  • One-click links naar relevante online hulpbronnen
  • Directe hulp in de eigen omgeving via de sociale kaart.
  • Het doel is om spelers te faciliteren in het maken van geïnformeerde keuzes t.a.v. hun eigen leven en onderlinge gesprekken hierover op laagdrempelige wijze te stimuleren.