Gespreksvragen Shkorey

Onderstaande gespreksvragen kunnen helpen om aan de hand van de Shkorey game verschillende onderwerpen bespreekbaar te maken (zie ook Inhoud Verhaallijnen). Deze gespreksvragen kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt in het klaslokaal, bij het begeleiden van groepen (bijvoorbeeld zwangeren of ouders) of in gesprekken met individuele cliënten. De gespreksvragen zijn bedoeld om samen met deelnemer(s) hun eigen kennis, meningen, ervaringen en overwegingen op de verschillende verhalen en onderwerpen te verkennen. De bedoeling van de gespreksvragen is niet altijd om tot een sluitende conclusie te komen, maar om gesprekken over verschillende onderwerpen te starten en te stimuleren. Ook kunnen de gespreksvragen aanleiding zijn om kennis en feitelijke informatie uit te wisselen en te toetsen bij elkaar.
Deels gaan de gespreksvragen over gebeurtenissen in de verhaallijnen en over de karakters, en deels over persoonlijke ervaringen of meningen van de deelnemers in het gesprek. Kies de vragen die bij uw deelnemer(s) en gesprek setting passen en die helpend zijn om een gesprek tussen u en de deelnemer(s) op gang te brengen. U hoeft de gespreksvragen niet altijd letterlijk te gebruiken zoals ze zijn opgeschreven. Ze zijn bedoeld om u op weg te helpen. Pas het taalniveau en inhoud van de vragen waar nodig aan. Laat altijd ruimte om vragen onbeantwoord te laten, bijvoorbeeld wanneer uw gesprekspartner een bepaald onderwerp te gevoelig of te persoonlijk vindt. Stel u als gespreksleider/gesprekspartner kwetsbaar op en deel waar passend ook uw eigen ervaringen en inzichten die u hebt opgedaan.

  • Gebruik de gespreksvragen in een groep, of met individuele cliënten of leerlingen.
  • Deelnemer(s) kunnen zelfstandig of gezamenlijk de films bekijken en verhaallijnen (hoofdstukken) spelen. Gebruik de gespreksvragen voor of na het spelen om gesprekken hierover te stimuleren.
  • Combineer de gespreksvragen desgewenst met een groepsquiz in de app. Kies bij het samenstellen van de quiz de onderwerpen die u wilt bespreken met de deelnemer(s).
  • Bekijk ook de Tips voor Beroepsgroepen voor toepassingsmogelijkheden.

Download hier alle gespreksvragen