Pilot groepszorg zwangeren

Sterker in je zwangerschap met behulp van sleutelpersonen en de groep

Tweede onderdeel op de randprogrammering van Shkorey is de pilot groepszorg voor Eritrese zwangeren. De groepsbijeenkomsten richten zich op Eritrese zwangeren in Friesland in alle fasen van de zwangerschap. Ingegeven door het feit dat er vaak een afstand is tussen deze zwangeren en het Nederlandse geboortezorg systeem, is deze pilot opgenomen in de randprogrammering van Shkorey. De doelen van deze pilot zijn:

  • het spel Shkorey kunnen testen onder zwangere vrouwen;
  • onderlinge samenwerking op het gebied van zorg aan Eritrese zwangeren tussen deelnemende projectpartners en lokale sleutelpersonen verbeteren;
  • meer cultuur-sensitieve zwangerschapsondersteuning bieden aan Eritrese zwangeren.

Met deze extra zwangerschapsbegeleiding in groepsverband richten wij ons op het informatieve deel rondom de zwangerschap, bevalling en kraambed. Hieromtrent voeren we o.a. praktische oefeningen uit. Ook het versterken van (onderlinge) sociale verbindingen en zelfvertrouwen en zelfeffectiviteit t.a.v. de zwangerschap zijn belangrijk. Zwangeren volgen deze bijeenkomsten aanvullend op de reguliere consulten met de (eigen) verloskundige, en vervangen deze dus niet zoals bij reguliere CP trajecten. De bijeenkomsten worden geleid door een verloskundige Faye Vermeer, in samenwerking met lokale sleutelpersonen (zie inzet cultural mediators). O.a. vanuit Kraamzus en JGZ worden inhoudelijke bijdragen geleverd aan bijeenkomsten. De bijeenkomsten vinden plaats bij het Ontmoetingscentrum Jonge Ouders van Amaryllis. Daarbij wordt o.a. ook de aansluiting naar de Jonge Moedergroep voor statushouders geborgd.

Wilt u uzelf of uw zwangere cliënt aanmelden voor deelname? Lees dan hier hoe dat werkt. Of klik op de knop hieronder om ons te mailen.

Aanmelden of vragen?

Inzet Cultural mediators

Essentieel voor de uitvoering van de pilot groepszorg zwangeren binnen Shkorey is de inzet van lokale sleutelpersonen. Zij wonen al langer in Nederland en hebben hier zelf ook kinderen gekregen. Zij maken een vertaalslag op het gebied van cultuur, taal en ervaringsperspectief tussen de verloskundige en deelnemers. Muna Mohamed is in Leeuwarden al jarenlang actief als vrijwilliger om de kloof tussen Eritrese en andere nieuwkomers en verschillende organisaties te helpen overbruggen. Haar grote kennis, warme persoonlijkheid en tweetaligheid (Tigrinya en Arabisch) maken haar multi-inzetbaar. Bisrat Hidru en Freweyni Teages ondersteunen al langer uit eigen initiatief mensen binnen de Eritrese gemeenschap, o.a. jonge moeders en gezinnen. Zij zijn nieuw in de rol van cultural mediator, en gemotiveerd om de verschillende organisaties in Leeuwarden beter te leren kennen en met hen samen te werken. Vanuit het project is aandacht voor verdere professionalisering van de cultural mediators. Dit gebeurt o.a. door training, maandelijkse intervisie en het bewerkstelligen van actieve aansluiting bij (netwerk)bijeenkomsten en organisaties in Leeuwarden, zoals de lokale coalitie Kansrijke Start en Humanitas.